പി.എഫ് ഉയര്‍ന്ന പെന്‍ഷന്‍; പഴയ ജോയിണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ തെളിവ് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രം; മറുപടി എം.പി ബ്രിട്ടാസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന്

ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള ഉയര്‍ന്ന പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇ.പി.എഫ്‌.ഒ സജ്ജീകരിച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ 1952ലെ ഇ.പി.എഫ് സ്കീമിൻ്റെ പാരഗ്രാഫ് 26(6) പ്രകാരമുള്ള പഴയ ജോയിണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ തെളിവ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന വ്യവ...

- more -