സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ സിലബസ് 30 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചപ്പോള്‍ പുറത്തായത് മതേതരത്വവും പൗരത്വവും; തീരുമാനം മാനവശേഷി വിഭവവകുപ്പിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന്

കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം സി.ബി.എസ്.ഇ സിലബസ് 30 ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചിരിക്കുന്നു. ഒമ്പത് മുതല്‍ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ സിലബസുകളിലാണ് കുറവ് വരുത്തിയത്. സിലബസ് വെട്ടിക്കുറച്ചപ്പോള്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? മതേതരത്വവും പൗരത്വവും പാഠ്യ ഭാഗത്തുനിന്നു തന...

- more -

The Latest