ചികിത്സാ സംവിധാനത്തില്‍ പുതിയ ചുവട് വെപ്പ്; കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാശുപത്രി കാത്ത് ലാബില്‍ ആന്‍ജിയോപ്ലാസ്റ്റി ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു

കാസർകോട്: സങ്കീര്‍ണമായ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ക്ക് ഇതര ജില്ലയിലേക്കും അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്തേക്കും ഇനി പോകേണ്ട. കാസര്‍കോട് തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ ഈ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി കാത്ത് ലാബില്‍ ആന്‍ജിയോപ്ലാസ്റ്റി ശസ്ത്രക്രി...

- more -
ജില്ലയുടെ ദീര്‍ഘനാളത്തെ ആവശ്യത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം ; കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ കാത്ത് ലാബ് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

കാസർകോട്: ആന്‍ജിയോഗ്രാം, ആന്‍ജിയോപ്ലാസ്റ്റി, പേസ് മേക്കര്‍ തുടങ്ങി ചെലവേറിയ ചികിത്സകള്‍ ഇനി സാധാരണക്കാര്‍ക്കും ലഭിക്കും. ഹൃദയ ചികിത്സാരംഗത്തെ നൂതന സംവിധാനങ്ങളുമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ കാത്ത് ലാബ് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചതായി ആരോഗ്യമന...

- more -

The Latest