കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗംത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലാകെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 155 കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതരുടെ ജീവൻ; കേരളത്തിൽ മാത്രം 38 മരണം

കൊവിഡ് ​രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടെ 155 കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതരും വിവിധ രൂപതകളിലെ മൂന്ന് മെത്രാന്മാരുമാണ് കൊവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ചത്. ഇവരിൽ 38 പുരോഹിതന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്...

- more -

The Latest