സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ മാഹിൻ കുന്നിലിന് കാസ്കോ കോട്ടക്കുന്നിന്‍റെ സ്നേഹാദരം

മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ/ കാസർകോട്: പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ മാഹിൻ കുന്നിലിന് കാസ്കോ കോട്ടക്കുന്നിന്‍റെ സ്നേഹാദരം. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്‍റെ പവർഹൗസ് എൻ. പി പ്രദീപ് ഉപഹാരം മാഹിന് സമ്മാനിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ ചെയ...

- more -

The Latest