ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് യു.കെയിൽ തൊഴിൽ; കഴിവും യോഗ്യതയും ഉള്ളവര്‍ക്ക്‌ അവസരങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ

കേരളത്തില്‍ നിന്നുളള ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് യു.കെയിലേയ്ക്ക് തൊഴില്‍ കുടിയേറ്റം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി കേരള സര്‍ക്കാരും യു.കെയും തമ്മില്‍ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. ലണ്ടനില്‍ നടന്ന യൂറോപ്പ് -യു.കെ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിലാണ് ധാരണാപാത്രം ഒപ്പുവെച്ചത്. കേ...

- more -

The Latest