ഫോണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിക്കും മുമ്പുളള ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇതാണ്; സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ഇലക്‌ട്രോണിക് വസ്തുക്കള്‍ അപകട സാധ്യത ഉള്ളവയാണെങ്കിലും സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ അലസമായ രീതിയില്‍ അവ ഉപയോഗിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഫോണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച്‌ ഉപയോക്താവിന് പരിക്ക് പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളും...

- more -

The Latest