കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലേക്ക് കഞ്ചാവ് മൊത്തവിതരണം; ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും ആലംപാടി സ്വദേശിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ കാസർകോട് ജില്ലയിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് മൊത്തവിതരണം നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ കാസർകോട്ടെ ആലംപാടി സ്വദേശിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആലംപാടി റോഡിലെ മുഹമ്മദ് കബീർ എൻ.എം എന്ന ആലംപാടി കബീറിനെ (38)യാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോട് ഡ...

- more -

The Latest