ലെഫ്റ്റനണ്ട് റാങ്കില്‍ മിലിട്ടറി നഴ്‌സിംഗ് സര്‍വീസില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാം; നിരവധി ഒഴിവുകളിൽ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

2023- 24 വര്‍ഷത്തെ മിലിട്ടറി നഴ്‌സിംഗ് സര്‍വീസിലേക്കുള്ള തസ്‌തികകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഷോര്‍ട്ട് സര്‍വീസ് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ചാകും നിയമനം നടക്കുക. വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് വനിതകള്‍ക്കാണ് അവസരം. ...

- more -

The Latest