യാത്രികർക്കുള്ള ക്യാബിൻ വേർതിരിക്കാം; ഓട്ടോ റിക്ഷകൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സംരക്ഷണഷീറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

കാസർകോട്: ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സർവ്വീസ് തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെയും റോട്ടറി ക്ലബ് കാസര്‍കോടിന്‍റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവി ഡ് - 19 പ്രതിരോധം മുൻ നിർത്തി ബ്രേയ്ക്ക് ദ ചെയിൻ കാമ്പയിനിന്‍റെ ഭാഗമായി ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് , യാത്രികർക്കുള്ള ...

- more -

The Latest