കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മത്സരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍

കാഞ്ഞങ്ങാട്: നഗരസഭയിലെ 30-ാം നമ്പര്‍ ഒഴിഞ്ഞവളപ്പ് വാര്‍ഡിലേക്ക് ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍. സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍, ചിഹ്നം എന്ന ക്രമത്തില്‍: പ്രശാന്തന്‍ ടി.വി (കുട), ബാബു എ (കായ്ഫലമുള്...

- more -

The Latest