പുതിയ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് പുനരധിവാസ കെട്ടിടം; എതിർപ്പുമായി സ്വകാര്യ ബസുടമകൾ; മിന്നൽ പണിമുടക്ക്; യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞു

കാസർകോട്ടെ പുതിയ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തിൽ തെരുവ് കച്ചവടക്കാര്‍ക്കുള്ളപുനരധിവാസ കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കുന്നതിനെതിരെ എതിർപ്പറിയിച്ചുകൊണ്ട് മിന്നല്‍ പണിമുടക്കുമായിതാലൂക്കിലെ സ്വകാര്യ ബസുടമകള്‍. വിഷയത്തിൽ ബസുടമകകളും ജീവനക്കാരും നിര്‍മാണ...

- more -

The Latest