അതിദരിദ്ര വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ബസില്‍ സൗജന്യ യാത്ര; നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍, ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസം

തിരുവനന്തപുരം: അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിലെ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി- സ്വകാര്യ ബസുകളില്‍ ഇനി സൗജന്യ യാത്ര. ഇത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഇത് പ്രാബല്യത്തില...

- more -

The Latest