പൂന്തോട്ടവും പുല്‍മേടും; ഹൈടെക് ആണ് ഈസ്റ്റ് എളേരി വാതകശ്മശാനം

കാസർകോട്: പൂന്തോട്ടവും പുല്‍മേടും കളിസ്ഥലവുമെല്ലാമായി വേറിട്ടുനില്‍ക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ കടുമേനി വാതക ശ്മശാനം. കാടുപിടിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഇടമായിരുന്ന ശ്മശാനത്തെ മോടിപിടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി. ആധുനിക രീതി...

- more -

The Latest