വായ്പ നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായി; കർണാടകയിൽ യുവാവ് ബാങ്കിന് തീയിട്ടു

വായ്പാ അപേക്ഷ നിരസിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് ബാങ്കിന് തീയിട്ടു. കർണാടകയിലെ ഹാവേരി ജില്ലയിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. റാട്ടിഹള്ളി ടൗണിൽ താമസിക്കുന്ന വസീം ഹസരത്‌സാബ് മുല്ല (33) യാണ് കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ...

- more -

The Latest