മീലാദ് ഫെസ്റ്റും ബുർദ മജ്‌ലിസും സംഘടിപ്പിച്ചു

കാസർകോട്: നെല്ലിക്കുന്ന് മമ്പഉൽ ഉലൂം ദർസും ദാറുൽ ഹുനഫ തഫ്ഫീളുൽ ഖുർആൻ കോളേജും സംയുക്തമായി മീലാദ് ഫെസ്റ്റും ബുർദ മജ്‌ലിസും സംഘടിപ്പിച്ചു. മുഹ്‌യിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മുദരിസ് എം. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് അഹ്സനി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖുർആൻ കോളേജ് കമ്...

- more -

The Latest