ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മേഖലയുടെ അന്തസ് നശിപ്പിച്ചു, റിപ്പബ്ലിക് ടി.വിയുടെ ഐ.ബി.എഫ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

റിപ്പബ്ലിക് ടി.വിയുടെ ഐ.ബി.എഫ് അംഗത്വം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. അർണബും ബാർക് മുൻ സി.ഇ.ഒ പാർത്തോ ദാസ്ഗുപ്തയും തമ്മിലെ വാട്‌സ്ആപ് സന്ദേശങ്ങൾ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നു. അർണബും റിപ്പബ്ലിക് ടി.വിയും നടത്തിയ തട...

- more -

The Latest