എട്ട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ഏഴ് വിഷയങ്ങളില്‍ യുജിസി നെറ്റ് യോഗ്യത; റെക്കോര്‍ഡ് തിളക്കവുമായി അധ്യാപകന്‍

ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നില്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു അധ്യാപകൻ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപനം എന്ന തൊഴിലിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ്. എന്നാല്‍ ഇക്കാലത്ത് തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ...

- more -

The Latest