വള്ളത്തിൽ കയറിയുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടിനിടെ അപകടം; പ്രതിശ്രുത വരനും വധുവും നദിയില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനും വിവാഹത്തിനും ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാണ്.ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി എന്ത് റിസ്ക് എടുക്കാനും ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറുമാണ്. ചില സംഭവങ്ങൾ അപകടത്തിൽ എത്താറുമുണ്ട്. കല്യാണത്തിന്‍റെ മുന്നോടിയായുള്ള ഫോട്ട...

- more -

The Latest