കാസർകോട്ടെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അധ്യാപന ജോലിക്ക് കൈക്കൂലി; അറസ്റ്റിലായ കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസര്‍ റിമാണ്ടില്‍

കാസര്‍കോട്: കേരള കേന്ദ്ര സര്‍വകലാ ശാലയിലെ താല്‍കാലിക അധ്യാപകന് കരാര്‍ പുതുക്കി നല്‍കുന്നതിനും പി.എച്ച്.ഡി പ്രവേശനം ശരിയാക്കി നല്‍കുന്നതിനും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ അറസ്റ്റിലായ സര്‍വകലാശാല പ്രൊഫസര്‍ റിമാണ്ടില്‍. സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക് വിഭാഗം പ്രെ...

- more -

The Latest