ലൈംഗിക ആവശ്യം മുതൽ ഷർട്ട് വരെ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ കൈക്കൂലി; അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കുടുങ്ങിയത് 127 ഉദ്യോഗസ്ഥർ

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ഓഫീസുകളില്‍ സമ്മാനങ്ങളും പണവും വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിയിലാകുന്ന നിരവധി വാര്‍‌ത്തകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പണമായിരുന്നു കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഷർട്ടും ആഡംബര വസ്തുക്കളും ലൈംഗികാവശ്യങ്ങൾ വരെയെത്തി നി...

- more -

The Latest