കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്‌ത്രൂ അണുബാധകൾ ; വാക്‌സിൻ എടുത്തവരിലും കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നു

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പൂർണ്ണമായി വാക്‌സിനേഷൻ എടുത്തവരിലാണ് .എന്നാൽ വാക്സിനേഷൻ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയുന്നതിനാൽ ഓക്സിജൻ ബെഡുകളോ ഐ.സി.യുവോ ആവശ്യമായ കേസുകൾ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാ...

- more -

The Latest