ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സഹായവുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും

കാസർകോട്: ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായെത്തുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കാസര്‍കോട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ ബ്രേയ്ക്ക് ഡൗൺ പരിപാടി. എല്ലാ വർക്ക് ഷോപ്പുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ കേരള ഓട്ടോമൊബൈയിൽ വർക്ക് ഷോ...

- more -

The Latest