ടൂറിസം സ്വത്ത് ബാങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ സംഭവം; ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാൻ ബി.ആർ.ഡി.സിയും നടപടികൾ കടുപ്പിക്കുന്നു, മുൻ ഡയറക്‌ടർ ഷാജി മാധവനെ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യും, അന്വേഷണത്തിൽ ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തുവരും

'കലർപ്പില്ലാത്ത വാർത്തകൾ' അറിയാൻ വാട്‍സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്:https://chat.whatsapp.com/G0DqczUisfs4oeFdWdiLSX (ഭാഗം: മൂന്ന് ) പീതാംബരൻ കുറ്റിക്കോൽ ബേക്കൽ / കാസർകോട്: ടൂറിസം സ്വത്ത് ബാങ്കിൽ പണയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ ഉന്നത ബ...

- more -

The Latest