ബ്രഹ്മപുരത്ത് ദിവസങ്ങള്‍ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും തീ അണയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല; കാരണം ഇതാണ്

ഏക്കര്‍ കണക്കിനുള്ള പ്രദേശത്ത് പരന്നുകിടക്കുന്ന ഇരുപതടി വരെ ഉയരമുള്ള മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളുടെ അടിയില്‍ ഓക്‌സിജൻ്റെ അഭാവത്തിലുള്ള വിഘടന പ്രക്രിയകളാണ് (Anaerobic Decomposition) സംഭവിക്കുന്നത്.ബ്രഹ്മപുരത്ത് തീപിടിത്തം ഒരാഴ്‌ച പിന്നിടുന്നു. ദിവസങ്...

- more -

The Latest