സി.എച്ച് ദിനത്തിൽ ബ്ലെഡ് കെയർ ചാലഞ്ചുമായി മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ്; പങ്കാളിയായി വൈറ്റ്ഗാർഡ് അംഗങ്ങൾ

കാസർകോട്: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയയുടെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ 'ബ്ലെഡ്കെയർ 5000 യൂണിറ്റ് ചാലഞ്ചിൽ 'വൈറ്റ് ഗാർഡ് അംഗങ്ങൾ പങ്കാളിയായി. ജില്ലാ ക്യാപ്റ്റൻ സ...

- more -

The Latest