രാജകുടുംബത്തില്‍ മാത്രം വിളമ്പിയിരുന്ന കറുത്ത അരി; ദീര്‍ഘായുസ് കിട്ടുന്ന ഈ സൂപ്പര്‍ഫുഡ് കഴിച്ചാല്‍ പ്രമേഹം പടിക്ക് പുറത്ത്, കൂടുതൽ അറിയാം

അരിയാഹാരം കഴിക്കാത്തവര്‍ നമ്മളില്‍ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാല്‍ സാധാരണയായി വെളുത്ത അരി, തവിട്ട് അരി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടിനം അരിയെ കുറിച്ചാവും അറിയുക. ശരീരത്തിന് ഏറെ ആരോഗ്യം നല്‍കുന്ന കറുത്ത അരി തീര്‍ച്ചയായും ഒരു സൂപ്പര്‍ ഫുഡാണ്. പോഷകങ്ങളാല്‍ സമ്പുഷ്ടമായ ക...

- more -

The Latest