വികസന പ്രതീക്ഷയുടെ ചിറക് വരിച്ച് കാസർകോട്ജില്ലയുടെ പക്ഷി ഗ്രാമം- പക്ഷിനിരീക്ഷകര്‍ക്കായി കിദൂരില്‍ ഡോര്‍മിട്ടറി ഒരുങ്ങുന്നു

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതമായ കുമ്പള കിദൂരില്‍ പക്ഷി സ്‌നേഹികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഡോര്‍മിട്ടറി ഒരുങ്ങുന്നു. സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബുവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. കിദൂരിലെ പക്ഷി സങ...

- more -

The Latest