ശാന്തിയുടെ ഓർമയിൽ ഇരുപതാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം; ഞങ്ങളുടെ സംയോഗം, ഞങ്ങളെന്ന സംഗീതം: ബിജിപാല്‍

ഇരുപതാം വിവാഹ വാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ ഭാര്യയോടുളള കടുത്ത പ്രണയം ശക്തമായ വാക്കുകളിലൂടെ വീണ്ടും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംഗീത സംവിധായകന്‍ ബിജിപാല്‍. ഭാര്യയുടെ ഓര്‍മകളെ കവിതയായും സംഗീതമായും നൃത്തമായും ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ സംഗീത സംവിധായ...

- more -

The Latest