ജി.ബി.ജി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്; സ്ഥാപന ഉടമയും കൂട്ടാളിയും കാസർകോട്ട് അറസ്റ്റിൽ, മരവിപ്പിച്ചത് 18 ബാങ്ക് അകൗണ്ടുകൾ , നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് 400 കോടി തട്ടിയതായി പോലീസ്

വാർത്തകൾക്ക് വാട്‍സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക്: https://chat.whatsapp.com/G0DqczUisfs4oeFdWdiLSX ബേഡകം / കാസർകോട്: ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് (ജി.ബി.ജി) നിധി ലിമിറ്റഡ്, ബിഗ് പ്ലസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ഉടമയുമായ കുണ്ടംകുഴി ബിഡിക്...

- more -

The Latest