ഗ്രാമീണ വായന ശാലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ്; എം.ജി.ഗ്രന്ഥാലയം കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ബേത്തൂർപാറ/കാസർകോട്: അവിഭക്ത ബേഡഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാവ് എം.ഗോപാലന്‍റെ സ്മരണയ്ക്കായി ബേത്തൂർപാറയിൽ നിർമിച്ച എം.ജി. ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് പുതുതായി നിർമിച്ച കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം കെ.കുഞ്ഞിരാമൻ എം.എൽ.എ നിർവഹിച്ചു. എം.എൽ.എയുടെ...

- more -
ബോവിക്കാനം-കുറ്റിക്കോൽ റോഡ് നവീകരണം ഈമാസം തുടങ്ങും; കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 45.60 കോടി രൂപ; ബേത്തൂർപാറയിൽ സഹായകമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു

ബോവിക്കാനം /കാസർകോട്: ‌കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 45.60 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിക്കുന്ന ബോവിക്കാനം-കുറ്റിക്കോൽ റോഡ് പ്രവൃത്തി ഈ മാസം തുടങ്ങും. ഈറോഡ് ആസ്ഥാനമായ ആർ.എസ്. ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ്‌ പ്രവൃത്തി നടത്തുക. പദ്ധതി വിശദീകരണ...

- more -

The Latest