ബൊമ്മനും ബെല്ലിക്കും സമ്മാനവുമായി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ; ഒരുലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും

ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗത്തിൽ ഓസ്കർ പുരസ്കാരം നേടിയ ‘ദ് എലിഫന്റ് വിസ്പറേർസി’ൻ്റെ അഭിനേതാക്കളായ ബൊമ്മനും ബെല്ലിക്കും ഒരുലക്ഷം രൂപ വീതം സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ. ഇവരെ കൂടാതെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഉടനീളം ആനക്കൊട്ടിലുകളിൽ ജ...

- more -

The Latest