ജനവാസ മേഖലയിലെ വന്യമൃഗശല്യം: സമഗ്രപദ്ധതിയില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി പങ്കാളിത്തം: മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കാസര്‍കോട്: വനാതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന ജനവാസ മേഖലയിലെ വന്യമൃഗശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാന്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന സമഗ്രപദ്ധതിയില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി പങ്കാളിത്തം നല്‍കാന്‍ വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ കാസര്‍കോട...

- more -
കാസര്‍കോട് ജില്ലാ സ്ഥിരം നഴ്‌സറി ബേളയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു; ഒരുങ്ങിയത് സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ ജില്ലാ സ്ഥിരം നഴ്സറി

കാസര്‍കോട്: സംസ്ഥാന വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് സാമൂഹ്യ വനവത്കരണ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കാസര്‍കോട് ജില്ലാ സ്ഥിരം നഴ്‌സറി ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബേളയില്‍ വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാമൂഹിക വനവത്കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വി...

- more -

The Latest