കുട്ടികള്‍ ഒരു മണിക്കൂറില്‍ കൂടുതല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു? സൂക്ഷിക്കുക; കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങള്‍

യുവതലമുറയും കുട്ടികളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആണ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ അഡിക്ഷൻ. മണിക്കൂറുകളോളും ആണ് ഇത്തരത്തില്‍ കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും എല്ലാം ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗെയിമുകളും ചാറ്റുകളും മറ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രവര്‍ത്തികളും എന്നിവയെ...

- more -

The Latest