പുനീത് രാജ്കുമാറിൻ്റെ ജീവിതകഥ പാഠ പുസ്തകങ്ങളില്‍ ചേർക്കാൻ ബാംഗ്ലൂര്‍ സര്‍വകലാശാല

2021 ഒക്ടോബര്‍ 29-നാണ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം കന്നഡ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ പുനീത് രാജ്കുമാര്‍ മരിക്കുന്നത്. നടൻ്റെ ജനപ്രീതിയും പാരമ്ബര്യവും കണക്കിലെടുത്ത്, പുനീത് രാജ്കുമാറിൻ്റെ ജീവിതം സ്‌കൂളില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്...

- more -

The Latest