നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കാറുണ്ടോ; ഹൃദയ ആരോഗ്യവും രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും നിയന്ത്രിക്കണോ, ഇതറിഞ്ഞോളൂ

ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാണ് നേന്ത്രപ്പഴമെങ്കിലും മലയാളികള്‍ മിക്കവരും പതിവായി നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് കുറവാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറുപഴം ആണ് പലർക്കും ഇഷ്ടം. പോഷക സമൃദ്ധമായ ഫലമാണ് നേന്ത്രപ്പഴം. പെട്ടെന്ന് വിശപ്പകറ്റാനും സഹായിക...

- more -

The Latest