അമിത വില ഈടാക്കുന്നതായി പരാതി; ബദിയടുക്കയിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി ജില്ലാ കളക്ടർ

ബദിയടുക്ക(കാസർകോട്): കോവിഡ് ഭീതിയും ലോക് ഡൗണും നിലനിൽക്കെ വരുമാനമില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായ സാധാരണക്കാനെ പിഴിയുകയാണ് ചില വ്യാപാരികൾ. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾക്ക് ക്ഷാമം വരാതിരിക്കാനും ജനം പട്ടിണിയിലാവാതിരിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും വളരെ സൂക...

- more -

The Latest