നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ലേ? ഫാഷന്‍ ഗോള്‍ഡ് ഇന്റര്‍നാഷണലില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് പണിക്കൂലിയില്‍ അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട്; ഈ വിഷു ഫാഷന്‍ ഗോള്‍ഡിനൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ

You may also like...

Leave a Reply